Dr hab. Zbigniew Hnatejko

Kontakt:

E-mail: zbychuh@amu.edu.pl

Tel. +48 61 829 1347

Pokój 163

Zainteresowania naukowe

Spektroskopia (absorpcyjna i emisyjna) jonów metali (d i f elektronowych) oraz ich kompleksów w roztworach i w fazie stałej.

CV

 • Praca magisterska: Spektrofluorymetryczne oznaczanie śladowych ilości Tb3+ i Dy3+ za pomocą acetyloacetonu w roztworach etanolowych.
 • Rozprawa doktorska: Luminescencyjne właściwości kompleksów lantanowców z wybranymi kwasami aminopolikarboksylowymi.

Członkowstwo w organizacjach

Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego,

Publikacje od 2005 roku

 1. Monika Wałęsa-Chorab, Artur R. Stefankiewicz, Maciej Kubicki, Zbigniew Hnatejko, Maria Korabik, Violetta Patroniak, Self-assembly of transition metal ion complexes of a hybrid pyrazine-terpyridine ligand, Dalton Trans. 42 (2013) 1743 - 1751.
 2. Zbigniew Hnatejko, Grzegorz Dutkiewicz, Maciej Kubicki, Stefan Lis, New complexes of cobalt(II) ions with pyridinecarboxylic acid N-oxides and 4,4-byp, J. Mol. Struct. 1034 (2013) 128-133.
 3. Z.Hnatejko, New complexes of heteroaromatic N-oxides with europium, uranyl and zinc ions, J. Rare Earths, 30 (2012) 552-558.
 4. Z. Hnatejko, T. Manszewski, P. Barczyński, M. Kubicki, A. Szyczewski, S. Lis, Synthesis, complexation studies and structural characterization of d and f metal ion complexes with 4-chloroquinaldinic acid N-oxide, J. Mol. Struct. 1010 (2012) 59-66. PDF
 5. M. Wałęsa-Chorab, A. Gorczyński, M. Kubicki, Z. Hnatejko, V. Patroniak, Self-assembly of a tridentate Schiff-base ligand with Zn(II) in the presence of lanthanides: Novel crystal structures and spectroscopic properties, Polyhedron. 31 (2012) 51-57. PDF
 6. Z. Hnatejko, S. Lis, P. Starynowicz, Z. Stryła, Synthesis, spectroscopic and structural properties of uranyl complexes based on bipyridine N-oxide ligands, Polyhedron. 30 (2011) 880-885. PDF
 7. R. Jastrzab, Z. Hnatejko, T. Runka, A. Odani, L. Lomozik, Stability and mode of coordination complexes formed in the silver(i)/nucleoside systems, New J. Chem. 35 (2011) 1672-1677. PDF
 8. M. Wałesa-Chorab, A. Gorczyński, M. Kubicki, Z. Hnatejko, V. Patroniak, Self-assembly of a tridentate Schiff-base ligand with Zn(II) in the presence of lanthanides: Novel crystal structures and spectroscopic properties, Polyhedron. (2011). PDF
 9. M. Wałsa-Chorab, A.R. Stefankiewicz, D. Ciesielski, Z. Hnatejko, M. Kubicki, J. Kłak, et al., New mononuclear manganese(II) and zinc(II) complexes with a terpyridine ligand: Structural, magnetic and spectroscopic properties, Polyhedron. 30 (2011) 730-737. PDF
 10. Z. Hnatejko, Kompleksy jonów metali d - i f- elektronowych z N-tlenkiem pirydyny i związkami pochodnymi: badania spektroskopowe, Wiadmości Chemiczne, 65 (2011) 461-501. 
 11. Z. Hnatejko, S. Lis, Z. Stryia, P. Starynowicz, Structural and spectroscopy studies of complexes of the uranyl ion with 2,2′-bipyridine-N,N′-dioxide, Polyhedron. 29 (2010) 2081-2086. PDF
 12. Z. Hnatejko, S. Lis, Z. Stryła, Preparation and characterization of uranyl complexes with phosphonate ligands, J. Therm. Anal. Calorim. 100 (2010) 253-260. PDF
 13. A.R. Stefankiewicz, M. Wałesa-Chorab, H.B. Szcześniak, V. Patroniak, M. Kubicki, Z. Hnatejko, et al., Grid-corner analogues: Synthesis, characterisation and spectroscopic properties of meridional complexes of tridentate NNO Schiff-base ligands, Polyhedron. 29 (2010) 178-187. PDF
 14. A. Ciesielski, A.R. Stefankiewicz, M. Wałȩsa-Chorab, V. Patroniak, M. Kubicki, Z. Hnatejko, et al., Association of quaterpyridine complex cations with polyanionometallates, Supramol. Chem. 21 (2009) 48-54. PDF
 15. A. Suchan, J. Nackiewicz, Z. Hnatejko, W. Waclawek, S. Lis, Spectral studies of zinc octacarboxyphthalocyanine aggregation, Dyes Pigments. 80 (2009) 239-244. PDF
 16. Z. Hnatejko, S. Lis, G. Pawlicki, G. Meinrath, Lanthanide complexes with diethyl(2-oxopropyl) phosphonate and diethyl(2-oxo-2-phenylethyl) phosphonate ligands, J. Alloys Compd. 451 (2008) 395-399. PDF
 17. A.M. Kłonkowski, I. Szałkowska, S. Lis, Z. Hnatejko, Luminescence properties of materials consisting of Eu(III) or Tb(III) complexes with 2,2′-bipyridine N,N′-dioxide and coligands entrapped in xerogels, Opt. Mater. 30 (2008) 1225-1232. PDF
 18. S. Lis, Z. Piskuła, Z. Hnatejko, Spectroscopic studies of lanthanides complexes with diethyl benzylphosphonate and diethylphosphonoacetic acid, J. Alloys Compd. 451 (2008) 388-394. PDF
 19. A.R. Stefankiewicz, M. Wałȩsa, P. Jankowski, A. Ciesielski, V. Patroniak, M. Kubicki, et al., Quaterpyridine ligands forming helical complexes of mono- and dinuclear (helicate) forms, Eur. J. Inorg. Chem. (2008) 2910-2920. PDF
 20. Z. Piskula, I. Svobodová, P. Lubal, S. Lis, Z. Hnatejko, P. Hermann, Kinetic study of dissociation of Eu(III) complex with H8dotp (H8dotp = 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetrakis(methylphosphonic acid)), Inorg. Chim. Acta. 360 (2007) 3748-3755. PDF
 21. P. Táborský, I. Svobodová, P. Lubal, Z. Hnatejko, S. Lis, P. Hermann, Formation and dissociation kinetics of Eu(III) complexes with H5do3ap and similar dota-like ligands, Polyhedron. 26 (2007) 4119-4130. PDF
 22. V. Patroniak, Z. Hnatejko, A.M. Grochowska, A.R. Stefankiewicz, Luminescense properties of new complexes of Eu(III) and Tb(III) with heterotopic ligands, Spectrochim. Acta, Part A. 64 (2006) 830-834. PDF
 23. R. Słota, G. Dyrda, Z. Hnatejko, J. Karolczak, Z. Stryła, Effect of air-absorbed oxygen and moisture on the chemical stability of photoexcited Mg, Zn and Eu phthalocyanines in dimethylformamide, J. Porphyrins Phthalocyanines. 10 (2006) 43-54. PDF
 24. A.M. Kłonkowski, I. Szałkowska, S. Lis, M. Pietraszkiewicz, Z. Hnatejko, Luminescent materials consisting of Eu(III) ions complexed with cryptand ligand and coligands entrapped in xerogel matrices, J. Lumin. 115 (2005) 122-130. PDF
 25. A.M. Kłonkowski, I. Szałkowska, M. Pietraszkiewicz, Z. Hnatejko, S. Lis, A. Klukowska, et al., Influence of xerogel matrices and co-ligands on luminescence parameters in materials with an europium(III) cryptate, J. Non-Cryst. Solids. 351 (2005) 2047-2056. PDF
 26. P. Táborský, I. Svobodová, Z. Hnatejko, P. Lubal, S. Lis, M. Försterová, et al., Spectroscopic characterization of Eu(III) complexes with new monophosphorus acid derivatives of H4dota, J. Fluores. 15 (2005) 507-512. PDF