Dr hab. Krzysztof Staninski

Kontakt:

E-mail: stan@amu.edu.pl

Tel. +48 61 829 1337

Pokój 167

Zainteresowania naukowe

Ultrasłabe emisje fotonowe w układach chemi i elektrochemiluminescencyjnych, głównie z udziałem jonów lantanowców.

CV

  • Praca magisterska: "Adsorpcja jonu α-naftalenosulfonowego na monokrystalicznych elektrodach złotych (210) i (311)"
  • Rozprawa doktorska: "Zastosowanie jonów Eu(II)/(III) jako sondy chemiluminescencyjnej w badaniach związków makrocyklicznych oraz układów biologicznych".