Dr hab. Małgorzata Kaczmarek

Kontakt:

e-mail: mkaczmar@amu.edu.pl

tel. +48 61 829 1337

Pokój 167

Zainteresowania naukowe

Spektroskopia emisyjna jonów lantanowców(III) i ich kompleksów, ze szczególnym uwzględnieniem układów reakcyjnych, generujących chemiluminescencję oraz praktyczne zastosowanie układów chemiluminescencyjnych w analityce chemicznej.

CV

  • Praca magisterska: "Luminescencyjne właściwości kompleksów Eu(III), Tb(III) i Gd(III) z kwasem iminodioctowym i kwasem tiodiglikolowym."
  • Rozprawa doktorska: "Właściwości luminescencyjne jonów Eu(II)/(III) w kompleksach z wybranymi kwasami aminopolikarboksylowymi i związkami makrocyklicznymi."